Šefica kancelarije OEBS-a, Micaela Thurman, u poseti OŠ,,Svetozar Marković“ u Brodarevu

ByLejla Rovčanin

Šefica kancelarije OEBS-a, Micaela Thurman, u poseti OŠ,,Svetozar Marković“ u Brodarevu


Misija OEBS-a ima mandat da pruža pomoć organima vlasti i civilnom društvu u cilju demokratskog razvoja i zaštite ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. Kako bi unapredila proces demokratizacije, toleranciju, vladavinu prava i poštovanje OEBS-ovih standarda i ciljeva, Misija pruža pomoć i podršku prilikom primene zakona iz ovih oblasti, nadgleda funkcionisanje demokratskih institucija i procesa, pruža pomoć prilikom rekonstrukcije i obuke organa za sprovođenje zakona i pravosuđa i pomaže u rešavanju pitanja iz medijske sfere.


Šefica kancelarije OEBS-a u Novom Pazaru je Micaela Thurman. Ona je menadžer sa velikim i dokazanim iskustvom u razvoju i implementaciji lokalizovanih američkih i međunarodnih programa i događaja za podršku najboljoj praksi u dobrom upravljanju, rodnoj ravnopravnosti  ekonomskom rastu i razvoju civilnog društva. Najavila je posetu OŠ ,,Svetozar Marković“ u Brodarevu i direktor škole, Amel Kurbegović, je obavio razgovor sa predstavnicom u prostorijama škole.
Na ovom sastanku su razmenili informacije od značaja. Akcenat je, svakako bio na realizaciji nastave na bosanskom, kao maternjem jeziku. Naša škola je jedna od retkih u okruženju koja u svom programu ima ovaj vid nastave a isti funkcioniše na zavidnom nivou zahvaljujući velikom trudu zaposlenih koji realizuju nastavu na bosanskom jeziku, ali i rukovodstvu škole. Uložen je veliki trud da se roditeljima objasni da imaju pravo da im se deca školuju na maternjem jeziku, bez posledica, predrasuda, osude ili prepreke.

About the author

Lejla Rovčanin administrator

Leave a Reply