Postupanje i reagovanje ustanova u slučajevima nasilja- uloge i odgovornosti

ByLejla Rovčanin

Postupanje i reagovanje ustanova u slučajevima nasilja- uloge i odgovornosti

Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rešavanje ovog problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka.

Danas je u sali opštinske uprave opštine Prijepolje održan sastanak koji su organizovali Aktivi direktora osnovnih i srednjih škola opštine Prijepolje. Sastanku je prisustvovao i direktor naše škole, predstavnici Saveta roditelja i stručni saradnici. Teme sastanka su bile sledeće: Postupanje i reagovanje ustanova u slučajevima nasilja- uloge i odgovornosti; Uloga roditelja u prevenciji i intervenciji u slučajevima nasilja i Saradnja obrazovno- vaspitnih ustanova i spoljašnje mreže- sprovođenje postupaka i procedura u situacijama nasilja. Sastanak je osmišljen tako da je na njemu prezentovana tema nasilja, a u skladu sa dopisom MPNTR i u cilju planiranja i realizovanja konkretnih preventivnih aktivnosti i ukazivanja na kontinuiran vaspitni rad sa učenicima.

Na kraju sastanka je dogovoreno da sva saznanja koja su prezentovana predstavnici Saveta roditelja na sednicama Saveta roditelja prenesu ostalim roditeljima a onda će oni to da prezentuju i svim ostalim roditeljima, svako u svom odeljenju, na roditeljskim sastancima. Ovim će edukacija obuhvatiti sve bitne učesnike u ovoj zajedničkoj borbi. Važno je istaći koliko je prevencija važna, koliko je potrebno da roditelji razumeju značaj svoje uloge u toj prevenciji. Bitno je znati procedure u slučajevima kada se nasilje ipak desi a svakako je najvažnija dobra komunikacija roditelja i škole.

About the author

Lejla Rovčanin administrator

Leave a Reply