Од самовредновања до екстерног вредновања

ByMersudin Husović

Од самовредновања до екстерног вредновања

Данас је у нашој школи организован семинар ,,Од самовредновања до екстерног вредновања“.

Реализатори семинара, Мр Александра Милошевић и Данијела Негројевић су представиле начине и технике самовредновања установа али и јачање компетенција наставника и сопствано вредновање.

Истакнута је повезаност самовредновања наставника, самовредновања школе и екстерног вредновања. Кроз низ индивидуалних и групних задатака и радионица учесници семинара су имали прилике да самопроцене своје познавање ове материје и размене искуства.

Посебно важан сегмент били су практични примери о раду школа и значај квалитетног самовредновања као претходнице развојном планирању у установама, као и примери добре праксе у школама у Србији.
Учешће, чланова Тима за самовредновање, на овом семинару допринело је бољем разумевању културе квалитета, повезаности екстерног вредновања са самовредномањем школе, изради и примени метода и техника самовредновања као и анализу добијених података, развијању и јачању компентенција за тимски рад и друге компентенције у циљу унапређења рада школе и личног професионалног рада.

About the author

Mersudin Husović administrator

Leave a Reply