Samoevaluacijom do kvalitetne škole

ByLejla Rovčanin

Samoevaluacijom do kvalitetne škole

Vrednovanje obično razlikujemo kao eksterno ili intern, shodno tome ko ga vrši. Ukoliko osoba ili institucija procenjuje sama svoj rad govorimo o internoj ili samoevaluaciji. Ovaj proces je veoma značajan kako za samog pojedinca tako i za sve institucije, bez obzira kojom delatnošću se bave. Suština samoevaluacije leži u tome da sami želimo da prepoznamo u čemu smo dobri, ali i koje su naše slabosti, kako bi ih unapredili. Shodno da rezultati ovakve analize dolaze od nas samih, drugačije ih emotivno doživljavamo, a takođe oni imaju usled toga i posebno motivaciono dejstvo za nas. Prema tome svaka osoba, ili institucija, koja želi da radi na svom razvoju, treba da vrši proces samoevaluacije.

Danas se u našoj školi održao seminar pod nazivom ,,Samoevaluacijom do kvalitetne škole“. U cilju unapređenja kvaliteta nastave, zaposlenima u našoj školi je omogućeno prisustvo ovom seminaru gde su svi učesnici stekli nova znanja i veštine koje će primeniti u svom radu.

About the author

Lejla Rovčanin administrator

Leave a Reply