ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО

ByLejla Rovčanin

ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО

У оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“ који реализује Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова реализована је радионица за све ученике петог разреда појединачно по одељењима у нашој школи. Пројекат има за циљ подизање свести код ученика основних школа о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације,  усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање знања и вештина о безбедном учешћу у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама. Осим тога, реализација пројекта ће допринети и јачању улоге Тимова за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи.
 У реализацији радионице коришћен је „Kahoot“ квиз и организован је рад у групама. На овај начин су ученици уз помоћ полицијске службенице и представника школе усвојили вештине за мирно решавање вршњачких конфликата. Сви ученици који су учествовали у квизу добили су награде а ученици који су освојили прво место, добили су посебне беџеве као награду.

About the author

Lejla Rovčanin administrator

Leave a Reply