Stručno usavršavanje nastavnika

ByErvina Bećirović

Stručno usavršavanje nastavnika

Sticanje znanja, kompetencija i veština je neprekidan proces i izazov svakog kvalitetnog nastavnika. U našoj školi danas je realizovan seminar pod nazivom ,,Kvalitetna komunikacija, lideri i timovi kao preduslov za dobru organizaciju i upravljanje“.

Kako definisati komunikaciju, kako je unaprediti, kako prepoznati svoju ulogu u timu i kako je najbolje usmeriti zajedničkom cilju – samo su neka od pitanja na koja su nastavnici i stručni saradnici dobili odgovore.

Komunikacija je sačuvala svoj verbalni i neverbalni oblik, uprkos ekspanziji digitalne komunikacije. Razmena informacija mora biti konkretna, uz uvažavanje sagovornika, uvažavanje različitosti kako bi dosegli najveći nivo asertivnosti.

Timski rad je fundamentalan za opstanak svake zajednice, kolektiva. Liderstvo i menadžerstvo je ključno kako bi tim funkcionisao i bio vođen pravim putem, pravom idejom i na najefikasniji način. Liderstvo se spontano rađa, nije nametnuto, okrenuto je budućnosti, za razliku od menadžerstva koje je okrenuto izvršavanju operativnih zadataka i sadašnjosti.

Vincit omnia veritas (Istina sve pobeđuje).

About the author

Ervina Bećirović editor

Leave a Reply