АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Санела Ханић – руководилац тима

Амел Курбеговић – члан

Џемила Ровчанин – члан

Есмира Јусуфагић – члан

Џенита Меховић – члан

Стручни сарадник, психолог – члан

Члан локалне самоуправе

Представник Савета родитеља

Члан Ученичког парламента