ИО Завинограђе

Школа у Завинограђу основана је 1947. године. Настава је почела да се изводи школске 1947/48. године у згради мејтефа а прва учитељица била је Вера Миликић. Рекордан број ученика – 122 уписан је школске 1950/51. године. Школско подручје није се мењало од оснивања школе и чини га село Завинограђе са засеоком Поткрш. Од септембра 1955. године школа се сели у Задружни дом где је радила до 2007.. године. Изградњом новог школског објекта од школске 2007/08. године по први пут школа у Завинограђу почиње да ради у објекту који одговара намени.

Школску 2021/22. годину похађају 3 ученика, два првака и један ученик трећег разреда. Учитељица и руководилац ИО Завинограђе је Елдина Шеховић.