„Смотра ћириличке писмености“

Кукуљац И. Илхана IV-2 – прва награда на републичком литерарном конкурсу
Ханић А. Нејла IV-1 – трећа награда на републичком литерарном конкурсу
Шмрковић Н. Санин IV-1 – трећа награда на републичком литерарном конкурсу