Tag Archive Stručno usavršavanje

ByLejla Rovčanin

Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika

Nastavnici i stručni saradnici naše škole su danas imali priliku da unaprede svoja znanja i veštine za prepoznavanje problema, podizanje nivoa svesti i osetljivosti za rad sa učenicima sa problemima u ponašanju. Obučeni su za primenjivanje strategija za individualizovani pristup u ostvarivanju pozitivnih promena u ponašanju učenika. Tom prilikom se posebna pažnja posvetila važnosti saradnje škole i roditelja kao najvažnijem faktoru kako bi se došlo do željene pozitivne promene.

ByTijana Obrenić

Усавршавање наставника као допринос друштву за развој знања

Један од услова постизања  што биљих резултата васпитно – образовног рада јесте и перманентно стручно усавршавање наставника. Улагање у професионални развој повећава продуктивност а време уложено у додатно учење током година се вишеструко награди. Наставници и учитељи наше школе су до сада похађали велики број семинара и тиме показали да су спремни да науче како да свој посао обављају што квалитетније.

У оквиру пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ данас је у ОШ „Светозар Марковић“ одржана непосредна обука која има за циљ пружање подршке процесу инклузије. Наши наставници су препознали важност прилагођавања сваком ученику како би достигао свој максимални развој. Овај пројекат ће бити спроведен у образовном систему Републике Србије до 2024. године а наша школа је једна од 200 која је изабрана за овај пројекат. Након завршене обуке учитељи и наставници ће у раду применити стечена знања кроз наставне и ваннаставне активности.