Tag Archive Užice

ByLejla Rovčanin

Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika

Nastavnici i stručni saradnici naše škole su danas imali priliku da unaprede svoja znanja i veštine za prepoznavanje problema, podizanje nivoa svesti i osetljivosti za rad sa učenicima sa problemima u ponašanju. Obučeni su za primenjivanje strategija za individualizovani pristup u ostvarivanju pozitivnih promena u ponašanju učenika. Tom prilikom se posebna pažnja posvetila važnosti saradnje škole i roditelja kao najvažnijem faktoru kako bi se došlo do željene pozitivne promene.