Tag Archive Završni ispit

ByLejla Rovčanin

Mala matura 2023

Završni ispit za osmake počinje danas, 21. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije će rešavati zadatke iz matematike, a za 23. jun zakazan je treći test!

On je i novina, jer za razliku od prethodnih godina, deca ne rade kombinovani test, već odgovaraju na pitanja iz prirodnih i društvenih nauka, odnosno predmeta koji su sami izabrali (biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija).

Ove godine će treći test nositi manje bodova nego što je to ranije nosio kombinovani test, te je sada na ovom testu moguće osvojiti najviše 12 bodova. Ranijih godina testovi iz srpskog i matematike nosili su po 13 bodova, dok se ove godine na ova dva testa može osvojiti po 14 bodova.

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova.

Osmaci će u svojim školama polagati testove, a početak polaganja zakazan je za 9 časova. Učenici će imati dva sata za davanje odgovora na 20 pitanja.

Da bi učenik mogao da se upiše u četvorogodišnje srednje škole moraju da isune jedan uslov, a to je da imaju minimalno 50 bodova nakon polaganja male mature. Učenici koji ne ispune ovaj uslov i ne skupe 50 bodova moći će da upišu srednje škole u trajanju od tri godine.

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita, učenici sastavljaju listu želja gde upisuju škole i profile za koji je pokazao najviše interesovanja, ali i potrebne bodove. Liste želja se mogu predati i elektronskim putem.

Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redosled kandidata za upis u srednje škole. Nakon objavljivanja spiska sledeći korak je upis u srednju školu.

Činjenice/ Upis u srednje škole

– popunjavanje liste želja elektronskim putem 29-30. juna

– predaja liste želja u osnovnoj školi 29. i 30. juna

– provera tačnosti liste želja 1. jula

– prijem prigovora učenika 1. jula

– konačna lista želja učenika 2. jula

– raspodela po školama i obrazovnim profilima 3. jula