ТИМ ЗА ИОП

Џенита Меховић – руководилац за разредну наставу

Стручни сарадник – руководилац за предметну наставу

Денис Аломеровић – члан

Учитељ босанског језика – члан

Алиса Буквић – члан

Учитељ одељења I-2 – члан

Лејла Ровчанин – члан

Санела Ханић – члан

Денијал Дуран – члан

Родитељи ученика који похађају наставу по ИОП-1, ИОП-2