ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Минела Алендаревић – руководилац

Учитељ по конкурсу – члан

Санела Ханић – члан

Наставник српског језика по конкурсу – члан

Представник општине Пријепоље – члан

Члан Савета родитеља

Представник Ученичко парламента