ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Адмир Аломеровић – руководилац

Санела Ханић – члан

Денис Аломеровић – члан

Селва Шемовић – члан

Маида Девовић – члан

Лејла Ровчанин – члан

Злата Подбићанин – члан

Одељењски старешина VII-4

Џенита Меховић – члан

Стручни сарадник, психолог – члан

Представник Савета родитеља – члан

Представник Ученичког парламента – члан

Стручњак за поједина питања – члан