TИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Аднан Мушкић – руководилац

Енис Кријешторац – члан

Санела Ханић – члан

Денис Аломеровић – члан

Адмир Аломеровић- члан

Џенита Меховић, стручни сарадник – члан

Душица Ћубић – члан

Злата Подбићанин – члан

Самра Калтак, стручни сарадник – члан

Представник Савета родитеља – члан

Представник Ученичког парламента – члан

Стручњак за поједина питања – члан