ТИМ ЗА ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Маида Девовић – руководилац

Дениса Деленџић – члан

Милоје Пековић – члан

Маида Планић – члан

Елдина Шеховић – члан