ТИМ ЗА ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ

Енис Кријешторац – руководилац тима

Аднан Мушкић – члан

Бојан Дучић – члан