ТИМ ЗА ПРОГРАМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Елвир Бјелак – руководилац

Сенада Мујезиновић – члан

Аднан Мушкић – члан