ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Аднан Мушкић – руководилац

Маида Планић – члан

Есмира Јусуфагић – члан

Дениса Кучевић – члан

Елвир Бјелак – члан

Наџија Хаџагић – члан

Наставник ИО Комаран- члан

Елдина Демић – члан

Маида Девовић – члан

Наставник српског језика по конкурсу – члан

Наставник географије по конкурсу- члан

Стручњак за поједина питања – члан

Представник Ученичког парламента – члан