ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Елдина Шеховић – руководилац

Амел Курбеговић – члан

Учитељ по конкурсу – члан

Денис Спахић – члан

Ајла Адиловић – члан

Наташа Богдановић – члан

Члан Ученичког парламента

Представник Савета родитеља – члан