ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Амел Курбеговић – члан

Милоје Пековић – члан

Суад Ханић – члан

Представник Савета родитеља – члан

Представник Ученичког парламента – члан