ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ И РОДИТЕЉИМА

Санела Ханић – руководилац тима

Стручни сарадник, психолог – члан

Џенита Меховић – члан

Одељењске старешине