ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Лејла Гојак – руководилац

Наставник физике по конкурсу – члан

Учитељ босанског језика – члан