ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Лејла Ровчанин – руководилац тима

Денис Спахић – члан

Минела Алендаревић – члан