ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Дениса Деленџић – руководилац

Џенита Меховић – члан

Денис Спахић – члан

Дениса Кучевић – члан

Наставник математике по конкурсу – члан

Енис Кријешторац – члан

Маида Девовић – члан

Наставник географије по конкурсу