ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Стручни сарадник, психолог – руководилац

Амел Курбеговић – члан

Санела Ханић – члана

Џенита Меховић – члан

Амира Аломеровић – члан

Стручњак за поједина питања (по потреби) – члан

Азра Хењаш – члан

Татјана Вукашиновић – члан

Члан Ученичког парламента

Представник Савета родитеља – члан

Део Тима: Вршњачки тим (по два ученика сваког одељења од петог до осмог разреда)