ИО Слатина

Школа у слатини основана је 1929. године као четврто одељење бродаревске школе на захтев становника села Слатине и Брвина који су као главни разлог навели њихове велике удаљености од Бродарева („више од два сата хода“). Школу су похађали ученици из три села: Слатине, Брвина и Оштре Стијене. Од 1932. школа у Слатини радила је као самостална школска установа све до 1961. када је припојена матичној школи у Бродареву. Први учитељ у слатинској школи био је Мурат Чичић, који је истовремено био учитељ школе у Бродареву. Школа је у почетку радила у приватним зградама а тек након Другог светског рата изграђена је школска зграда. Највећи број ученика (138) уписан је школске 1948/49. године. Данас школу похађају 3 ученика, по један у 1, 2 и 4. разреду.

Школу у Слатини су учила два будућа професора факултета од којих је један академик, више инжењера, просветних радника, техничара, КВ радника и других стручних профила. Oни су уз пешачење и стални рад успели да остваре личне и породичне циљеве. Највећи број је успео да се афирмише у радним срединама, својим стручним и организационим способностима, а академик Петар Влаховић је постао један од најпознатијих научника у домаћој и светској етнологији.