ИО Заступ

Школа у Заступу је основана одлуком Министарства просвете,почетком маја 1928.  године.Школа је почела рад у приватној згради Мијајла Драшковића,као привремена школа.Зграда је подигнута 1925. године.Школска зграда је коришћена до 1941. године.

1945. године је изгорела школска зграда,па је рад школе организован у верском објекту мејтеф.Школска зграда која је и данас у функцији изграђена  је од 1951. године до 1954. године.Први учитељ је био Михајло Боричић.Рад је организован у једном одељењу,повремено у два одељења.По завршетку  четвртог разреда,даље школовање у осмогодишњој школи,било је отежано због велике удаљености.Проблем је мало ублажен отварањем петог,шестог разреда у Гостуну,али је ова настава укинута након неколико година.Тренутно у ИО Заступ наставу похађа један ученик четвртог разреда.