Monthly Archive 21. јуна 2023.

ByLejla Rovčanin

Mala matura 2023

Završni ispit za osmake počinje danas, 21. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije će rešavati zadatke iz matematike, a za 23. jun zakazan je treći test!

On je i novina, jer za razliku od prethodnih godina, deca ne rade kombinovani test, već odgovaraju na pitanja iz prirodnih i društvenih nauka, odnosno predmeta koji su sami izabrali (biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija).

Ove godine će treći test nositi manje bodova nego što je to ranije nosio kombinovani test, te je sada na ovom testu moguće osvojiti najviše 12 bodova. Ranijih godina testovi iz srpskog i matematike nosili su po 13 bodova, dok se ove godine na ova dva testa može osvojiti po 14 bodova.

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova.

Osmaci će u svojim školama polagati testove, a početak polaganja zakazan je za 9 časova. Učenici će imati dva sata za davanje odgovora na 20 pitanja.

Da bi učenik mogao da se upiše u četvorogodišnje srednje škole moraju da isune jedan uslov, a to je da imaju minimalno 50 bodova nakon polaganja male mature. Učenici koji ne ispune ovaj uslov i ne skupe 50 bodova moći će da upišu srednje škole u trajanju od tri godine.

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita, učenici sastavljaju listu želja gde upisuju škole i profile za koji je pokazao najviše interesovanja, ali i potrebne bodove. Liste želja se mogu predati i elektronskim putem.

Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redosled kandidata za upis u srednje škole. Nakon objavljivanja spiska sledeći korak je upis u srednju školu.

Činjenice/ Upis u srednje škole

– popunjavanje liste želja elektronskim putem 29-30. juna

– predaja liste želja u osnovnoj školi 29. i 30. juna

– provera tačnosti liste želja 1. jula

– prijem prigovora učenika 1. jula

– konačna lista želja učenika 2. jula

– raspodela po školama i obrazovnim profilima 3. jula

ByLejla Rovčanin

Svečana dodela diploma najboljima u toku školske 2022/23. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o osnovnovnom obrazovanju i vaspitanju, članova 101. 177. i 178. Statuta škole, članova 11. i 12. Pravilnika o nagrađivanju učenika, a u skladu sa Odlukom o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika u školskoj 2022/23. godini, Nastavničko veće OŠ «Svetozar Marković» Brodarevo, na sednici održanoj 06.06. 2023. godine, donelo je

O D L U K U
O UČENICIMA KOJIMA SE DODELJUJU NAGRADE ZA REZULTATE NA TAKMIČENJIMA I KONKURSIMA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI


Nagrade su uručene učenicima na tradicionalnoj Svečanoj dodeli diploma koja se održala u našoj školi u petak, 16. juna 2023. godine. Svečanoj dodeli su, pored nagrađenih učenika i roditelja, prisustvovali članovi Saveta roditelja, Školskog odbora i predstavnici lokalne samouprave.

Nagrade su dodeljene sledećim učenicima škole:
ZA REZULTATE NA TAKMIČENJIMA:
ZEJAK S. RADOMIR (3/2)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz matematike
BALIJA A. DANI ( 4/2 )
Opštinsko takmičenje: I mesto na smotri recitatora i učešće iz matematike
Okružno takmičenje: učešće na smotri recitatora
GOJAK D.HANNA (5/1)
Opštinsko takmičenje: II mesto u atletici (60m), III mesto iz srpskog jezika, učešće iz tehnike i tehnologije
ALOMEROVIĆ S. ELHANA (5/2)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz biologije, učešće iz srpskog jezika i matematike
Okružno takmičenje: učešće iz biologije
KAJEVIĆ S. ŠEJLA (5/2)
Opštinsko takmičenje: II mesto u atletici (600m)
KADUŠIĆ A. DINEL (5/3)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici (60m) i učešće iz biologije
ROVČANIN E. EDIS (6/1)
Opštinsko takmičenje: III mesto u atletici (skok u vis)
PLANIĆ S. HANA (6/2)
Opštinsko takmičenje: II mesto iz srpskog jezika, učešće iz biologije i istorije
Okružno takmičenje: III mesto iz srpskog jezika
ĐUHIĆ N. AMEL (6/2)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz iz fizike , učešće iz biologije i istorije
BJELAK B. TAIDA (6/2)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz iz fizike i učešće iz matematike
ETEMOVIĆ Š. FEHO (6/2)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Okružno takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Međuokružno takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Republičko takmičenje:VI mesto u atletici (kugla)

LAZOVIĆ R. MILICA (6/3)
Opštinsko takmičenje: II mesto u atletici(300 m), III mesto iz tehnike i tehnologije i učešće iz biologije

BJELAK S. ADIS (6.razred IO Orašac)
Opštinsko takmičenje: I mesto u stonom tenisu
Okružno takmičenje: učešće u stonom tenisu
KURBEGOVIĆ A. ELMA (7/1)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz fizike i učešće iz biologije, hemije, srpskog jezika, tehnike i tehnologije i geografije
Okružno takmičenje: učešće iz fizike
Republičko takmičenje: plasman iz ruskog jezika (NIS)
GOJAK S. ADNA (7/1)
Opštinsko takmičenje: : II mesto u atletici(100 m)
SABOLEVSKAJA LJ. ALINA (7/1)
Opštinsko takmičenje: učešće iz hemije
Republičko takmičenje: plasman iz ruskog jezika (NIS)
MUJEZINOVIĆ E. EMINA (7/2)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Okružno takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Međuokružno takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
Republičko takmičenje: I mesto u atletici (kugla)
SINANČEVIĆ E. ERNA (7/2)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici (skok u dalj)
Okružno takmičenje: II mesto u atletici (skok u dalj)
BJELAK DŽ. AMERA ( 7.razred IO Orašac)
Opštinsko takmičenje: III mesto iz srpskog jezika i učešće iz matematike, biologije i istorije
BJELAK J. ERMINA (7.razred IO Orašac)
Opštinsko takmičenje: I mesto iz tehnike i tehnologije,II mesto iz matematike, učešće iz istorije, iz srpskog jezika i geografije
Okružno takmičenje: učešće iz matematike
ALOMEROVIĆ A. ENESA (8/1)
Opštinsko takmičenje: I mesto iz istorije, II mesto iz tehnike i tehnologije, II mesto iz matematike, III mesto iz fizike, III iz ruskog jezika, učešće iz biologije, hemije, srpskog jezika i geografije
Okružno takmičenje: II mesto iz istorije
Republičko takmičenje: učešće iz istorije
ALOMEROVIĆ A. ENVER (8/1)
Opštinsko takmičenje:I mesto iz istorije, II mesto iz geografije, , učešće iz biologije, hemije,tehnike i tehnologije, srpskog jezika, fizike i engleskog jezika
Okružno takmičenje: III mesto iz istorije, III mesto iz geografije
Republičko takmičenje: učešće iz istorije
BOGDANOVIĆ F. MINA (8/1)
Opštinsko takmičenje: II mesto iz engleskog jezika, III mesto iz istorije i učešće iz hemije
Okružno takmičenje: III mesto iz engleskog jezika i učešće iz istorije
GOJAKOVIĆ M. ANDREA ( 8/1)
Opštinsko takmičenje: I mesto na smotri recitatora, I mesto u pevanju na “Bum festu 23”, iz geografije, učešće iz, učešće iz biologije, istorije, hemije, srpskog jezika, matematike i geografije
Okružno takmičenje: Učešće na smotri recitatora
SAKIĆ A. EMEL (8/1)
Opštinsko takmičenje: I mesto iz tehnike i tehnologije III mesto iz iz srpskog jezika, učešće iz fizike, matematike, engleskog jezika i geografije
SINANČEVIĆ E.ERMIN (8/1)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici ( skok u dalj)
Okružno takmičenje: I mesto u atletici ( skok u dalj)
Međuokružno takmičenje: I mesto u atletici ( skok u dalj)
Republičko takmičenje: I mesto u atletici ( skok u dalj)
SLOVIĆ N. STEFAN (8/2)
Opštinsko takmičenje: II mesto u atletici (600m)
JUSUFOVIĆ E. ALIDA (8/3)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici (600m)

KUKULJAC Z. SAID (8/3)
Opštinsko takmičenje: I mesto u atletici ( skok u vis)
Okružno takmičenje: II mesto u atletici ( skok u vis)
BUJAK Z. ĐURĐINA (8/3)
Opštinsko takmičenje: III mesto u atletici (300m)
BJELAK DŽ. MEDINA (8. razred IO Orašac)
Opštinsko takmičenje: II mesto u stonom tenisu
Okružno takmičenje: II mesto u stonom tenisu

ZA REZULTATE NA KONKURSIMA
OPŠTINSKI NIVO
LITERARNO STVARALAŠTVO
U organizaciji elektronskog časopisa „BROŠ“ (OŠ „Svetozar Marković”)

 • KURBEGOVIĆ A. BERINA (4/2) – II nagrada

LIKOVNO STVARALAŠTVO
U organizaciji Crvenog krsta – Prijepolje
ROVČANIN E. EDIS (6/1) – I nagrada
ROVČANIN A. EMRA (6/3) – II nagrada
PLANIĆ MAJRA (3/2) – III nagrada
MEĐUNARODNI NIVO
U organizaciji OŠ”Aleksa Šantić” iz Kaluđerice, tema “Porodica moja sigurna luka”
BJELAK A. ADIN (3/2) – III nagrada

UČENICI NAJAKTIVNIJI ČITAOCI U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI, ŠKOLSKA 2022/2023.
1.ŠPIRTOVIĆ D. DEMIR (3/1)
2.SINANČEVIĆ I. ADELISA (6/1)
EKIPNA TAKMIČENJA

 • „Šta znaš o Crvenom krstu“, na opštinskom takmičenju (kviz) osnovnih škola ekipa u sastavu:
  1.KURBEGOVIĆ A. BERINA (4/2)
  2.BALIJA A.DANI (4/2)
  3.SAKIĆ A. NEJLA (4/2) – osvojila III mesto.
 • ,,Pažljivko“ na opštinskom takmičenju (kviz) osnovnih škola ekipa u sastavu:
  1.KAJEVIĆ ILHAN (2/1)
  2.ŽIGOVIĆ NIHAD (2/1)
  3.GOJAK EMA (2/1)
  4.TUMBUL MAIDA (2.razred, IO ZAVINOGRAĐE) – osvojila I mesto.
 • Okružno takmičenje: učešće
 • „Dečurlijada 2023“, na opštinskom ekipnom takmičenju u znanju i sportu, ekipa u sastavu:
  1.BALIJA A.DANI (4/2)
  2.CAMA S. ANESA 4/2
  3.GOJAK D. HAMZA7/1
  4.KURBEGOVIĆ A. ERNA 7/1 – osvojila III mesto
 • Sportska olimpijada za učenike III : drugo mesto ekipno (dečaci i devojčice).

Na Svečanoj dodeli su dodeljene i diplome ,,Vuk Karadžić“, kao i posebna diploma nosioca đaka generacije koja je pripala Enesi A. Alomerović.

Čestitamo svim dobitnicima nagrada i priznanja. Hvala vam što nas činite ponosnim!

ByTijana Obrenić

Mini – Van Tour

Naša škola je imala tu čast da bude domaćin najvećeg do sada Mini – Van Tour-a (MVT). Ova inovativna tura ima za cilj promociju i realizaciju aktivnosti koje spajaju učenje, socijalizaciju i zabavu kroz sport. Ekipa stručnjaka za sport i rad sa decom putuje u kombiju i sa sobom nosi postavku koja uključuje streetkick (fudbalsko igralište na naduvavanje), microsoccer (teren za fudbal 1 na 1), fairplay radionice za edukaciju dece i druge prateće edukativne, muzičke i umetničke aktivnosti. Sve ovo je osmišljeno, napravljeno i organizovano od strane Igrajmo Zajedno Inicijative (iZi) iz Sarajeva i fairplay inicijative iz Beča, u okviru Football Zajedno i Sport Together projekata, uz podršku brojnih lokalnih i regionalnih partnera – organizacija civilnog društva i sportskih klubova. Aktivnost se održava u okviru projekta “Football Zajedno” i evropskog projekta “Sport Together”, oba posvećena promociji jednakosti, ljudskih prava i borbi protiv nacionalizma i segregacije.

ByTijana Obrenić

ДАЈ МИ РЕЧ ДА ЈЕ НАСЛИКАМ

Књижевно – ликовни конкурс „Дај ми реч да је насликам“ и ове године реализован је у организацији ОШ „Свети Сава“ из Шапца.  Циљ овог конкурса јесте скретање пажње на специфичности и посебности сваког детета као и пружање могућности да свако дете искаже свој таленат. Тема овогодишњег конкурса била је прича Душка Радовића „Крокодил“. Ученици наше школе су дали свој допринос својим ликовним радовима и за то су добили награде и похвалнице.

ByTijana Obrenić

ЧУВАМ ТЕ

Вршњачко насиље од сада може бити пријављено електронским путем и то на платформи „Чувам те“. Национална платформа је доступна свима, утиче на спречавање насиља и омогућава ефикасно реаговање ако насиље буде извршено, како би била заштићена првенствено деца. О начину рада ове платформе данас су едуковани наши учитељи и наставници.  План је да се организују родитељски састанци ради превенције насиља и адекватног поступања у кризним ситуацијама.

ByTijana Obrenić

ИЗЛЕТ 2023

За децу од првог до четвртог разреда у суботу, 3. 6. 2023. године организован је излет. Ученици првог и другог разреда обишли су пријепољски културни центар, Дом културе. Ту су имали прилику да чују нешто више о овом значајном центру у којем се организују све културне манифестације нашег града. Након тога су посетили планину Златар где су заједно са својим учитељима уживали шетајући овом ваздушном бањом. Ни киша није могла да поквари њихово добро расположење па су на самом крају и заиграли.

У исто време ученици трећег разреда обишли су Сирогојно, насеље које се налази на Златибору. Ово село је проглашено спомеником културе од изузетног значаја и под заштитом је Републике Србије. Видели су музеј на отвореном,  „Старо село“, у којем су приказани објекти који сведоче како се живело у овим крајевима у 19. веку. Излет су наставили у центру Златибора. Обишли су парк и језеро и уживали у свим погодностима које модеран Златибор нуди.

Обронци планине Таре, која се налази у западној Србији, били су прва дестинација наших четвртака. Нетакнута природа, чист ваздух и невероватан мир одушевили су наше ученике. Након дуге шетње, разговора о знаменитостима ове планине и куповине сувенира, деца су се дружила на игралишту. Путовање је настављено ка Златибору. Вожња аутићима у Луна парку, дегустација разних врста слаткиша, куповина поклона и сувенира, као и дружење поред језера, додатно је употпунило овај излет.

Општи утисак је да су и овог пута излети остварени у потпуности. Ученици и учитељи нису крили задовољство за испуњен дан и изразили су жељу за неким новим путовањима која ће се следеће године реализовати.

ByTijana Obrenić

Треће место на „Дечурлијади 2023“

Највећа дечија међуопштинска манифестација „Дечурлијада“, која окупља ученике основних школа, одржана је вечерас у Дому културе у Пријепољу. Манифестација је такмичарског карактера. Ученици су се такмичили  у четири дисциплине из области знања и спорта. Све школе су имале по четири представника. У изузетно јакој конкуренцији, од седам екипа, победнички пехар је однела Основна школа „Владимир Перић – Валтер“. Наша школа се нашла на завидном, трећем месту. Честитамо нашим ученицима који су се трудили и дали свој допринос популаризацији спорта и опште културе.