„СВЕТИ САВA – СВЕТИОНИК ЗНАЊА“ (ликовни конкурс)

  1. Андреа Пековић IV-2 – прво место
  2. Eлма Курбеговић V-1 – друго место
  3. Eлина Мушановић V-3 – треће место

Похваљени су и радови следећих ученика: Eмел Сакић VI-1, Mелиса Даутовић VI-2, Aмина Аљевић III-2, Стефан Гојак-IV-2 и Eлхан Аломеровић III-2.