ТИМ ЗА ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Милоје Пековић – руководилац

Мерсудин Хусовић – члан

Учитељ по конкурсу – члан