ТИМ ЗА ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ

Енис Кријешторац – руководилац

Аднан Мушкић – члан

Наставник физичког и здравственог васпитања по конкурсу – ИО Комаран – члан