TIM ZA SAMOVREDNOVANJE

Denisa Kučević – rukovodilac tima

Amel Kurbegović, direktor – član

Eldina Šehović – član

Tijana Obrenić – član

Denis Spahić – član

Član Učeničkog parlamenta

Predstavnik Saveta roditelja – član