ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Амел Курбеговић, директор – руководилац тима

Милоје Пековић – члан

Суад Ханић – члан

Представник Савета родитеља- члан

Представник Ученичког парламента – члан