ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ И РОДИТЕЉИМА

Санела Ханић – руководилац тима

Самра Калтак, стручни сарадник – члан

Џенита Меховић – члан