ТИМ ЗА ШКОЛСКИ САЈТ

Мерсудин Хусовић – руководилац

Амел Курбеговић – члан

Амира Аломеровић – члан

Маида Девовић – члан

Учитељ наставе на босанском језику – члан

Лејла Ровчанин – члан

Наставник математике по конкурсу – члан

Наставник српског језика по конкурсу – члан

Наставник географије по конкурсу – члан