ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Елвир Бјелак – руководилац тима

Денис Аломеровић – члан

Санела Ханић – члан