Tag Archive Učimo svi zajedno

ByTijana Obrenić

Усавршавање наставника као допринос друштву за развој знања

Један од услова постизања  што биљих резултата васпитно – образовног рада јесте и перманентно стручно усавршавање наставника. Улагање у професионални развој повећава продуктивност а време уложено у додатно учење током година се вишеструко награди. Наставници и учитељи наше школе су до сада похађали велики број семинара и тиме показали да су спремни да науче како да свој посао обављају што квалитетније.

У оквиру пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ данас је у ОШ „Светозар Марковић“ одржана непосредна обука која има за циљ пружање подршке процесу инклузије. Наши наставници су препознали важност прилагођавања сваком ученику како би достигао свој максимални развој. Овај пројекат ће бити спроведен у образовном систему Републике Србије до 2024. године а наша школа је једна од 200 која је изабрана за овај пројекат. Након завршене обуке учитељи и наставници ће у раду применити стечена знања кроз наставне и ваннаставне активности.